Pomenovania certifikátov Súbor
HACCP_vyroba – Bureau veritas – výroba, predaj a distribúcia kŕmnych zmesí: uskladnenie obilnín PDF
Osvedcenie_predajna_kezmarok – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave – osvedčenie o evidencii predajne krmív v Kežmarku PDF
Osvedcenie_predajna_poprad - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave – osvedčenie o evidencii predajne krmív v Poprade PDF
Osvedcenie_uksup – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave – Schválený výrobca kŕmnych zmesí a skladovania PDF