Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob, akým spoločnosť Poľnonákup TATRY, a.s. (prevádzkovateľ) zhromažďuje a používa osobné údaje získané od používateľov (ďalej len „Používateľ“) tejto webovej stránky: https://www.polnonakuptatry.sk/ (ďalej len „webová stránka“).

 

Získavanie osobných údajov

Osobné údaje od Používateľov získavame, keď vyplnia online kontaktný formulár alebo reklamačný formulár uložený na webovej stránke. Používatelia môžu byť požiadaní podľa potreby o meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Zhromažďujeme osobné údaje od Používateľov len vtedy, ak sú ochotní nám takéto informácie poskytnúť. Používatelia môžu vždy odmietnuť poskytnúť svoje osobné údaje, avšak môže to spôsobiť, že danú akciu na webovej stránke nebudú môcť vykonať.

 

Informácie, ktoré nie sú osobnými údajmi

Môžeme zhromažďovať údaje o Používateľoch webovej stránky, ktoré zároveň nie sú osobnými údajmi, a to vždy, keď naše stránky navštívia. Tieto údaje môžu obsahovať názov prehliadača, typ počítača a technické informácie o spôsoboch pripojenia k našej webovej stránke, o poskytovateľovi internetových služieb a iné podobné informácie.

 

Ako používame zhromaždené údaje

Poľnonákup TATRY, a.s. môže zhromažďovať a spracúvať osobné údaje získané v súvislosti s používaním tejto webovej stránky len na nasledujúce účely:

§  zlepšovanie služieb zákazníkom - údaje, ktoré nám poskytnete, nám pomáhajú efektívnejšie plniť Vaše požiadavky a uspokojovať Vaše potreby,

§  zlepšovanie našej webovej stránky - môžeme použiť Vašu spätnú väzbu na zlepšenie našej webovej stránky.

 

Môžeme použiť e-mailovú adresu tiež na informovanie Používateľa, ktorý si v minulosti objednal tovary alebo služby, o nových podobných tovaroch alebo službách a špeciálnych akciách, týkajúcich sa našich služieb. Používateľ môže kedykoľvek spoločnosti Poľnonákup TATRY, a.s. oznámiť, že nechce prijímať žiadne e-maily od spoločnosti Poľnonákup TATRY, a.s. V takom prípade nebude spoločnosť Poľnonákup TATRY, a.s. žiadne e-maily Používateľovi odosielať.

 

Ako chránime Vaše osobné údaje

Prijímame vhodné postupy zhromažďovania, uchovávania, spracovania Vašich osobných údajov a bezpečnostné opatrenia na ochranu proti neoprávnenému prístupu, zmene, zverejneniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov a údajov uložených na našich stránkach. Všetky Vaše osobné údaje a kontaktné informácie považujeme za dôverné a budú v súlade s Nariadením „GDPR“ bezpečne uložené na zabezpečenom serveri spoločnosti Poľnonákup TATRY, a.s.

 

Zdieľanie Vašich osobných údajov

Nesprístupňujeme Vaše osobné údaje žiadnej tretej strane ani ich nezverejňujeme. Môžeme však využiť služby tretích strán, ktoré nám pomôžu prevádzkovať a spravovať našu webovú stránku.

 

Zmeny týchto Pravidiel spracúvania osobných údajov

Spoločnosť Poľnonákup TATRY, a.s. má právo kedykoľvek aktualizovať tieto Pravidlá spracúvania osobných údajov. Odporúčame Používateľom, aby si v prípade návštevy tejto stránky prečítali tieto Pravidlá spracúvania osobných údajov.

 

Váš súhlas s týmito Pravidlami spracúvania osobných údajov

Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov.

 

Kontaktujte nás:          

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Pravidiel spracovania osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom, prostredníctvom zodpovednej osoby: 

zodpovednaosoba@polnonakuptatry.sk

 

Pravidlá spracovania osobných údajov sú platné od 25.05.2018.