Predstavenstvo:

Predseda predstavenstva:

Mgr. Lukáš Kalický
Sofijská 2443/11
040 13 Košice

Vznik funkcie: 09. 03. 2024

Člen predstavenstva:

Ing. Tomáš Pavlenko, PhD.
091 01 Vojtovce 22

Vznik funkcie: 16. 01. 2024

Člen predstavenstva:

Mgr. Branko Péchy
Seleziánska 3
010 01 Žilina

Vznik funkcie: 16. 01. 2024Dozorná rada:

Predseda dozornej rady:

Mgr. Tomáš Slávik, LL.M.
Gerlachovská 3900/10A
040 01 Košice

Vznik funkcie: 09. 03. 2024

Člen dozornej rady:

Mgr. Jakub Jura, LL.M.
Drotárska cesta 64
811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Vznik funkcie: 01. 06. 2024

Člen dozornej rady:

Mgr. Edita Širillová
Platanová 2
900 42 Miloslavov

Vznik funkcie: 16. 01. 2024