V zmysle zákona č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov.

Názov Popis: Dátum zverejnenia Stiahnuť
Nenašli sa žiadne súbory, skúste neskôr prosím!