Cenník obilia Kežmarok

Názov Balenie 100kg/€ bez DPH 100kg/€ s DPH 50kg/€ bez DPH 50kg/€ s DPH
Pšenica kŕmna - vrecovaná 50 kg19,40 23,28 9,70 11,64
Kukurica - vrecovaná 50 kg 21,60 25,92 10,8012,96
Ovos kŕmny - vrecovaný 50 kg 18,17 21,80 9,08 10,90


Cenník obilia Poprad

Názov Balenie 100kg/€ bez DPH 100kg/€ s DPH 50kg/€ bez DPH 50kg/€ s DPH
Pšenica kŕmna - vrecovaná 50 kg 19,90 23,88 9,95 11,94
Kukurica - vrecovaná 50 kg22,10 26,52 11,05 13,26
Ovos kŕmny - vrecovaný 50 kg18,67 22,40 9,33 11,20


Maloobchodná predajná cena zrnín v MOP Kežmarok/Poprad platná od 17. januára 2019